Logo

Byte av vattenmätare

När du har fått en tid för byte av din vattenmätare finns det tre saker som du i god tid behöver förbereda för att bytet ska kunna göras.

Det här behöver du förbereda innan vi kan byta din vattenmätare

Boka om tiden för mätarbytet om mätarplatsen inte uppfyller de tre punkterna nedan. Ta kontakt med en VVS-firma som hjälper till med det som behöver åtgärdas. Därefter är du välkommen att boka en ny tid för mätarbyte hos oss.

Mätarbytet är kostnadsfritt, normalt sett tar arbetet cirka 15-20 minuter, och under tiden är vattnet avstängt.

Vattenmätarbyten påbörjas under hösten 2024 och du får ett brev minst två veckor innan vi besöker just dig. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen, där vi monterar vattenmätaren, uppfyller vissa krav:

1. Kontrollera att mätaren sitter fast i en konsol

  • Din vattenmätare ska vara monterad i en konsol som är fastmonterad på ett plant underlag. Detta för att undvika påfrestningar på vattenmätaren som kan orsaka vattenläckage. Konsolen fungerar också som jordning för el på mätarplatsen.
  • Vi rekommenderar att du kontaktar en VVS-firma för montering om du inte redan har en konsol.

2. Testa att dina ventiler är täta

  • Vid vattenmätaren finns två ventiler. Testa att de är täta genom att stänga dem, och sedan öppna en kran. Vänta tills vattnet slutar att rinna, det kan ta flera minuter.
En ventil med svart hatt.Förstora bilden

Champagneventilen LK 580 är inte godkänd.

  • Om vattnet slutar att rinna är ventilerna täta och fungerar som de ska.

  • Om vattnet inte slutar rinna kontaktar du en VVS-firma för åtgärd.

  • Avstängningsventil LK 580, så kallad "champagneventiler", är inte godkända och ska inte röras. Dessa måste bytas av ett VVS-företag.

3. Se till att mätaren är skyddad

  • Utrymmet där vattenmätaren sitter behöver alltid vara frostfritt.
  • För att mätaren ska kunna bytas ut är det viktigt att den är lättillgänglig, både ur arbetsmiljösynpunkt och för att inte göra åverkan på exempelvis inredning eller mätaren.
  • Plocka bort saker som står i vägen så att vi kommer fram till mätaren obehindrat.

Dessa krav finns i våra allmänna bestämmelser, ABVA. Om din mätarplats inte uppfyller punkterna ovan, behöver du boka om tiden.

Varför behöver du åtgärda din vattenmätarplats?

Vattenmätaren i din fastighet tillhör Sandviken Energi och bytet av den är kostnadsfritt. Platsen där mätaren sitter inklusive kopplingar, rör och ventiler tillhör dig som fastighetsägare. Det är därför ditt ansvar att se till att ventilerna är täta och att bekosta montering av konsolen.

Anledningen till att vi byter din vattenmätare är för att både du och vi ska vara säkra på att mätaren fungerar som den ska, och mäter rätt mängd förbrukat vatten. Det är ett lagkrav i Vattentjänstlagen att vattenmätaren ska bytas ut minst vart tionde år.

Genom att vi ställer krav på mätplatsens utformning, kan vi säkerställa god hållbarhet för mätaren och minimera risken för vattenläcka hemma hos dig.

Tänk på att vattenmätarplatsen bör finnas i ett vattentåligt utrymme då ett visst spill av vatten kan ske under vattenmätarbytet.

Undvik onödiga kostnader

Om du behöver åtgärda din mätarplats måste du själv anlita en VVS-firma för att åtgärda bristerna. Kostnader för att detta står du som fastighetsägare för.

Om mätarplatsen inte är godkänd eller om vi inte ges möjlighet att byta din mätare innebär det en kostnad för dig, enligt gällande VA-taxa.


Kontakta oss om du har frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar. Du kan alltid kontakta Kundservice om du har fler frågor. Kontakta oss om du har frågor eller om du är osäker på om din mätarplats uppfyller punkterna ovan. Skicka en bild på din mätarplats via e-post till info@sandvikenenergi.se när du själv bedömer att den uppfyller kraven, så hjälper vi dig.

Senast uppdaterat