Logo
bild

Våra kollegor som deltog i senaste omgången av vår "kunden i fokus"-utbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

MVG i betyg av våra kunder

MVG, 75,30 av 100 poäng och en 6:e plats bland jämförbara bolag i energibranschen – det är våra kunders betyg på oss!

Vi är stolta och glada över det fina omdömet och vill skicka ett stort tack till alla kunder som tagit sig tid att tycka till om oss i vår stora kundnöjdhetsundersökning!

Sedan vi gjorde undersökningen 2021 har vi förbättrat oss med drygt två enheter och gått från VG till MVG, samt klättrat från en 10:e plats till en 6:e plats i rankingen. I årets undersökning ser vi att våra kunder bland annat är lite nöjdare med leveranssäkerheten, bemötandet och tillgängligheten hos oss.

Enkla och snabba kontaktvägar

Sedan förra undersökningen har alla våra medarbetare deltagit i en "kunden i fokus"-utbildning, där bemötande och återkoppling stod högst upp på agendan. Vi har också arbetat intensivt ett övergripande projekt för att förbättra både återkoppling i ärenden och själva hanteringen av våra kunders ärenden.

Vi har också lanserat e-tjänster för att möta våra kunders behov och förenkla kontakterna med oss.

Förbättringsarbetet fortsätter

De områden vi ser att våra kunder önskar bättring inom är främst klagomålshantering och information vid driftstörningar, samt kvaliteten på dricksvattnet i kommunen.

Alla dessa tre områden står högt upp på vår agenda och alla de synpunkter och förbättringsförslag som kom in i undersökningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete.

Stapeldiagram där resultat från de senaste årens undersökningar syns.

Stapeldiagram där vårt betyg under olika år syns.

Positiv utveckling 2023

Sandviken Energi har sedan 2005 gjort en större kundnöjdhetsundersökning. Under 2015, 2017 och 2019 har vi fått ett stadigt högt beyg och MVG.

Vid förra mätningen såg vi en nedgång under 75 poäng och vi fick därmed betyget VG.

Vårt mål är att våra kunder ska vara så pass nöjda med vår leverans att vi når MVG i betyg.

Har du synpunkter?

Trots att vår stora kundnöjdhetsundersökning nu är avslutad tar vi alltid gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar. Vi fortsätter också med löpande mindre kundnöjdhetsundersökningar där du som haft ett ärende med oss kan bli kontaktad via sms eller mejl och får lämna återkoppling kring hur ditt ärende blev hanterat och om du är nöjd med det bemötande du fick.

Du som kund kan lämna dina synpunkter genom att ringa vår kundservice på 026-24 16 00 eller mejla på info@sandvikenenergi.se. Vi har också en chat på vår startsida här på webben där du kan chatta med en kundservicehandläggare. Och vi finns också på sociala medier där det alltid går att kontakta oss.

Om undersökningen

  • Vartannat år gör vi på Sandviken Energi en stor kundnöjdhetsundersökning bland våra kunder.
  • Vi låter det externa bolaget Supportföretaget genomföra telefonintervjuer med cirka 600 kunder (i år 602 stycken).
  • De frågar om hur du som kund upplever oss gällande till exempel leveranssäkerhet, bemötande, enkelhet och prisvärde.
  • Vi jämförs sedan med ett 50-tal andra företag i energibranschen och får också ett betyg utifrån det indexpoäng som räknas fram.
Emblem med MVG

Senast uppdaterat