Logo

Utbyggnadsplaner


Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) som har visat kommunens planer för att utreda behov av allmänt vatten och avlopp är delvis ersatt av kommunens nya Vattentjänstplan. På den här sidan förklarar vi processen och vilka utbyggnadsplaner som har beslutats om. Det är Sandviken Energi som har uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp i de områden där kommunen har beslutat om allmänt vatten och avlopp.

Vattentjänstplanen presenterar framtida behovsutredningar och prioriteringar för olika områden inom Sandvikens kommun, där en utbyggnad kan bli aktuell om behov finns.

Vattentjänstplanen finns i sin helhet på Sandvikens kommuns hemsida men all information om framtida planer är inte uppdaterad ännu. Om du är intresserad av vilka områden som ska utredas av kommunen, ta del av informationen i Vattentjänstplanen. VA-planen innehåller inaktuell information. Vänd dig till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, om du har frågor om framtida behovsutredningar, VA-planen eller Vattentjänstplanen.

Vattentjänstplan - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Det är Sandvikens kommun som utreder och beslutar om det finns ett behov för allmänt vatten och avlopp i ett område. När kommunfullmäktige fastställt det behovet är det Sandviken Energis ansvar att bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

Processen för VA-utbyggnad - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Utbyggnadsområden för vatten och avlopp

På vår Projektsida hittar du aktuella utbyggnadsområden för vatten och avlopp.


Senast uppdaterat